Tan Sri LIM Gai Tong Literature Writing Award

Excellence Award: Nanyang Siang Pau

Dato’ Wira Louis NG Chun Hau Advertorial News Award

Excellence Award: Nanyang Siang Pau

Tan Sri H’NG Bok San Feature Writing Award

Excellence Award: Nanyang Siang Pau

Outstanding Award: China Press

Dato’ ONG Choo Hoon COVID-19 News Reporting Award

Excellence Award: Nanyang Siang Pau

Dato’ Seri KHOR Teng Tong News Videography Award

Outstanding Award: China Press